Γαλακτοκομική Εταιρία

Αγρόκτημα Το Εκλεκτό

συλλέγουμε από αγελάδες που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον και τρέφονται με αγνές τροφές.

Γαλακτοκομική Εταιρία

Αγρόκτημα Το Εκλεκτό

συλλέγουμε από αγελάδες που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον και τρέφονται με αγνές τροφές.

Γαλακτοκομική Εταιρία

Αγρόκτημα Το Εκλεκτό

συλλέγουμε από αγελάδες που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον και τρέφονται με αγνές τροφές.

Φρέσκο γάλα

Φρέσκο γάλα

Φρέσκο γάλα πλήρες

Συσκευασίες:

  • 0,5 λίτρο
  • 1 λίτρο
  • 5 λίτρα

Φέτα

Φέτα

Φέτα ΠΟΠ

Συσκευασίες:

  • 250 γρ. (vacuum)
  • 400 γρ. (τάπερ)
  • 8 - 17 κιλά (δοχείο)

Συνεργάτης: Μηλιτσόπουλος